Linh Kiện Cũ Việt Nam

JA slide show
Điện trở 20R-1/4W 5 vạch
Điện trở 20R-1/4W 5 vạch
Mã sản phẩm DT20025
Giá: 4.000 VND
Mô tả

Chi tiết

N/A