Linh Kiện Cũ Việt Nam

JA slide show
Tụ 4.7uF/50V
Tụ 4.7uF/50V
Mã sản phẩm C4.750
Giá: 300 VND
Mô tả

Chi tiết

N/A