Linh Kiện Cũ Việt Nam

JA slide show
Đế IC 14 chân
Đế IC 14 chân
Mã sản phẩm DE14P
Giá: 500 VND
Mô tả

Chi tiết

N/A