Linh Kiện Cũ Việt Nam

JA slide show
Điện trở 56K-1/4W 5 vạch
Điện trở 56K-1/4W 5 vạch
Mã sản phẩm DT56K
Giá: 4.000 VND
Mô tả
Dây 100C

Chi tiết

N/A