Linh Kiện Cũ Việt Nam

JA slide show
Điện trở 3K9-1/4W 5 vạch
Điện trở 3K9-1/4W 5 vạch
Mã sản phẩm DT3900
Giá: 4.000 VND
Mô tả
Điện trở 3K9-1/4W (dây 100c)

Chi tiết

N/A