Linh Kiện Cũ Việt Nam

JA slide show
Điện trở 1R-1/4W 5 vạch
Điện trở 1R-1/4W 5 vạch
Mã sản phẩm DT1025
Giá: 4.000 VND
Mô tả
Điện trở 1R-1/4W (Dây 100C)

Chi tiết

N/A